عجیب ترین طلاق و مهریه دنیا – 1 میلیون شاخه گل رز مهریه 4 میلیاردی زن جوان

0
1600
Loading...
روز گذشته یک میلیون شاخه گل رُز بوسیله چند کامیون خاور در مزار شهداء کرمان تخلیه شد! یک میلیون شاخه گل مهریه خانمی بوده که وقتی با همسرش به اختلاف میخورد، درخواست مهریه میکند!

طبق برآورد کارشناس دادگستری داماد باید رقمی معادل 4 میلیارد تومان بجای پول گل به عروس خانم میداده است! آقای داماد هم با زرنگی و البته به گفته عروس خانم لجباز بجای پول، عین مهریه رو پرداخت کرده است یعنی یک میلیون گل رز – ویدیو را ببینید
مقاله قبلی۸ مواد مغذی که برای بدن مضر است و نباید بخورید

Loading...
Loading...

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here