Loading...

بخوانید

مراقب باشید؛ این نشانه‌ها خبر از وجود لخته خون در بدن...

0
وجود یک لخته خون در بدن به تنهایی مضر نیست اما اگر به سمت قلب و ریه‌ها برود، گاهی خطرناک شده و منجر به...