خیلی از ما طرز نشستن صحیح روی توالت را نمی دانیم! نشستن اشتباه روی توالت فرنگی باعث سرطان روده میشود

0
834
Loading...

خیلی از ما طرز نشستن صحیح روی توالت را نمی دانیم! نشستن اشتباه روی توالت فرنگی باعث سرطان روده میشود !
این اشتباه به نظر کوچک باعث عفونت روده ها در بعضی مواقع حتی باعث سرطان روده میشود ! در این ویدیو به شما طرز نشستن صحیح روی توالت را به صورت انیمیشن اموزش می دهد !

Loading...

جواب دهید

نظر دهید
نام خود را وارد کنید