colorful-fractal_MJxn9muO1.jpg

Loading...

بخوانید

وجود مو روی لاله گوش نشانه این بیماری است مراقب باشید

0
وجود مو در کانال گوش هم می تواند یک نشانه هشدار دهنده باشد و باید جدی گرفته شود.   همینطور ظاهر نازیبای آن می تواند...