DD-05142016-0O1A-700jpg.jpg

Loading...

بخوانید

اگر این نشانه ها را دارید، سکته مغزی در راه است!

0
سکته مغزی Stroke از آن دست بیماری‌هایی است که به یکباره فرد را مبتلا می‌کند و تا بخواهید بجنبید همه چیز تمام شده است. تازه...