havades-09919.jpeg

Loading...

بخوانید

درمان آفت دهان با ۱۵ روش خانگی و گیاهی

0
برگ ریحان : برگ ریحان تازه را بجوید. این کار را دوبار در روز تکرارکنید، هر بار می‌توانید ۳ تا ۵ برگ ریحان را...